OFERTA

Prawo rodzinne -  Kancelaria posiada bogate doświadczenie i świadczy pomoc prawną z dziedziny prawa rodzinnego. W szczególności specjalizuje się w kompleksowym prowadzeniu spraw rozwodowych oraz o alimenty i odnosi w tym zakresie spektakularne sukcesy.  Ponadto Kancelaria zajmuje się wszelką tematyką dotyczącą prawa rodzinnego między innymi: o ustanowienie separacji między małżonkami, o podział majątku wspólnego, a także pomaga w prowadzeniu spraw o alimenty oraz o  ustanowienie kontaktów między rodzicami a dziećmi.

Prawo Cywilne – Kancelaria specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów prawa cywilnego. Na bieżąco monitorowane jest orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, co pozwala oferować Klientom profesjonalną usługę w zakresie prawa zobowiązań, w tym spraw związanych z ochroną wierzycieli i dłużników. Ponadto Kancelaria zajmuje się przygotowaniem i konsultacją umów prawa cywilnego oraz prowadzi sprawy spadkowe takie jak: stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku, zachowek.

Egzekucja wierzytelności - Kancelaria w ramach postępowania egzekucyjnego zajmuje się kompleksową egzekucją należności.

Prawo Pracy - Kancelaria zajmuje się konstruowaniem umów o prace, pomaga pracodawcą oraz pracownikom rozwiązać stosunek pracy. Ponadto w zakresie prawa pracy Kancelaria zajmuje się sprawami o odszkodowanie, przywrócenie do pracy, uznanie za bezskuteczne rozwiązanie umowy o pracę.

Prawo gospodarcze – Kancelaria specjalizuje się w bieżącej obsłudze przedsiębiorstw. Na potrzeby klientów Kancelaria zajmuje się opracowywaniem oraz opiniowaniem umów handlowych. Ponadto w ramach stałej obsługi Przedsiębiorcy Kancelaria oferuje udzielanie porad prawnych zarówno telefonicznie oraz drogą elektroniczną, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie i opiniowanie projektów umów, interpretacje przepisów prawa w danej dziedzinie, udział w negocjacjach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa oraz zastępstwo prawne i procesowe przed sądami, urzędami administracji i organami egzekucyjnymi.

Prawo Karne – Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw w zakresie prawa karnego.